Naslovnica >> O nama >> Otvorena radna mjesta

Otvorena radna mjesta

  • Radno mjesto: kreator/ica dizajner/ica  
  • Vrsta: stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
  • Radno vrijeme: puno radno vrijeme
  • Natječaj vrijedi:  od 10.7.2019 do 17.7.2019.
  • Razina obrazovanja: VI. Stupanj stručne spreme – smjer tekstil i dizajn
  • Broj traženih radnika: 1
  • Opis posla: sudjelovanje na poslovima kreiranja modela i daje prijedloge  modela za sezonu, vodeći računa o izboru materijala i kombinaciji boja, izrađuje šablone za vezenje i izrađuje karticu boja, piše privjesnu etiketu na prvi model sa bojama tkanine, prati modu, prikuplja i obrađuje informacije o kretanjima mode odijevanja, obavlja i druge poslove po nalogu rukovoditelja.
  • Kontakt: pismena zamolba na adresu Avenija Marina Držića 1, 10 000 Zagreb

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na objavljeni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18), dužan je u prijavi pozvati se na pravo prednosti i priložiti rješenje, nalaz i mišljenje ili drugu odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje ostvarivanje svog prava.

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje navedenog prava, dužan je uz prijavu na objavljeni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu temeljem kojeg prema posebnom propisu ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u objavljenom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz objavljenog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

S kandidatima prijavljenim na objavljeni natječaj provest će se testiranje i razgovor radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na kojeg su se prijavili. Ako kandidat ne pristupi testiranju odnosno razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na objavljeni natječaj.

Kandidati koji nisu primljeni na radno mjesto iz objavljenog natječaja kao i kandidati koji su u međuvremenu povukli svoju prijavu, svu priloženu dokumentaciju mogu preuzeti u roku od 15 dana od obavijesti o primanju drugog kandidata, odnosno od datuma održavanja testiranja u slučaju da su povukli prijavu na objavljeni natječaj. Nakon navedenog razdoblja, sva priložena dokumentacija bit će uništena, sukladno pravilima Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 82/18). Kandidati koji su poslali svoju prijavu na objavljeni natječaj, smatrat će se da su pristali na objavljene uvjete o pohrani, čuvanju i uništavanju dokumentacije koja sadrži njihove osobne podatke.

 

 
 

SIRIUS OPEN Ustanova URIHO, najveća zaštitna radionica u Lijepoj našoj, podržala teniski turnir osoba s invaliditetom

Sirius Open nije samo turnir, on je ambasador tenisa u kolicima te promotor pozitivnih misli i ciljeva Na ...

saznaj više>>

KRSTO KOVAČEVIĆ Bosakovac je novi svjetski doprvak u šahu za osobe s invaliditetom

Nakon što se naslovom svjetskog prvaka prije dvije godine okitio Domagoj Glažar, ovaj je put na natjecanju briljirao j ...

saznaj više>>

SLATKI POKLON Urihovci izradili limitirane King torbe koje je dizajnirala Matija Vuica

Ako želite ovoga ljeta plijeniti poglede dizajnerskom torbom Matije Vuice, sve što trebate napraviti je na odabranim C ...

saznaj više>>

 
 
 
 

Multimedija

/video
/galerija