Naslovnica >> O nama >> Otvorena radna mjesta

Otvorena radna mjesta

 • Radno mjesto: kartonažer/ka u Proizvodnoj jedinici Tisak i kartonaža ustanove URIHO
 • Vrsta: Rad na određeno vrijeme
 • Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 • Natječaj vrijedi: 20.09.-27.09.2019.
 • Razina obrazovanja: IV. stupanj stručne spreme – grafički smjer;
 • Radno iskustvo: 1 godina
 • Broj traženih radnika: 2
 • Opis posla: obavljanje pripreme i ulaganja svih vrsta ljepenke i papira na zaklopnoj štanci, rezaćem stroju i krugorezaču; krojenje svih vrsta kutija po radnom nalogu; obavljanje i drugih poslova iz djelokruga rada i po nalogu poslovođe.
 • Mjesto rada: Sveta Nedjelja, Novaki Samoborski
 • Kontakt: pismena zamolba na adresu Avenija Marina Držića 1, 10 000 Zagreb

 

 • Radno mjesto: rezač/ica u Proizvodnoj jedinici Tisak i kartonaža ustanove URIHO
 • Vrsta: Rad na određeno vrijeme
 • Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 • Natječaj vrijedi: 20.09.-27.09.2019.
 • Razina obrazovanja: IV. stupanj stručne spreme – grafički smjer;
 • Radno iskustvo: 1 godina
 • Broj traženih radnika: 1
 • Opis posla: priprema papira za tisak; održavanje stroja i oblikovanje gotovog proizvoda; rezanje po RN prema propisanim tehnološkim procesima; po RN samostalno odlučuje o načinu rezanja; dnevno održavanje strojeva; obavljanje i drugih poslova po nalogu poslovođe.
 • Mjesto rada: Sveta Nedjelja, Novaki Samoborski
 • Kontakt: pismena zamolba na adresu Avenija Marina Držića 1, 10 000 Zagreb

 

 • Radno mjesto: offset strojar/ka u Proizvodnoj jednici Tisak i kartonaža ustanove URIHO
 • Vrsta: Rad na određeno vrijeme
 • Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 • Natječaj vrijedi: 20.09.-27.09.2019.
 • Razina obrazovanja: IV. stupanj stručne spreme – grafički smjer;
 • Radno iskustvo: 1 godina
 • Broj traženih radnika: 1
 • Opis posla: obavljanje pripreme za tisak na svim vrstama offset strojeva; obavljanje svih vrsta poslova na offset strojevima (višebojni tisak); miješanje i priprema boja za tisak; obavljanje nadzora nad tiskom; nalaganje i izlaganje papira u stroj; obavljanje i drugih poslova iz djelokruga rada i po nalogu poslovođe.
 • Mjesto rada: Sveta Nedjelja, Novaki Samoborski
 • Kontakt: pismena zamolba na adresu Avenija Marina Držića 1, 10 000 Zagreb

 

 • Radno mjesto: knjigoveški/a radnik/ca u Proizvodnoj jedinici Tisak i kartonaža ustanove URIHO
 • Vrsta: Rad na određeno vrijeme
 • Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 • Natječaj vrijedi: 20.09.-27.09.2019.
 • Razina obrazovanja: IV. stupanj stručne spreme – grafički smjer;
 • Radno iskustvo: 1 godina
 • Broj traženih radnika: 1
 • Opis posla: uvezivanje knjige sukladno radnom nalogu; obavljanje rada u zlatotisku; samostalni rad na svim strojevima prema tehnološkom planu; primjenjivanje mjere zaštite na radu i zaštite od požara; obavljanje i drugih poslova iz djelokruga rada i po nalogu poslovođe.
 • Mjesto rada: Sveta Nedjelja, Novaki Samoborski
 • Kontakt: pismena zamolba na adresu Avenija Marina Držića 1, 10 000 Zagreb

 

 • Radno mjesto: tehnolog/inja u Proizvodnoj jedinici Tisak i kartonaža ustanove URIHO
 • Vrsta: Rad na određeno vrijeme
 • Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 • Natječaj vrijedi: 20.09.-27.09.2019.
 • Razina obrazovanja: VI. ili VII. stupanj stručne spreme – grafički smjer;
 • Broj traženih radnika: 1
 • Opis posla: određivanje tehnološkog procesa u Odjelu; određivanje redosljeda radnih operacija, normativ vremena i materijala; izrada kalkulacija i izmjera; upućivanje u tehnološki proces zaposlenika pri usvajanju novih poslova; izrada elaborata za poboljšanje tehnološkog procesa; obavljanje i drugih poslova po nalogu voditelja pogona.
 • Mjesto rada: Sveta Nedjelja, Novaki Samoborski
 • Kontakt: pismena zamolba na adresu Avenija Marina Držića 1, 10 000 Zagreb

 

 • Radno mjesto: psiholog/inja u Službi za rehabilitaciju ustanove URIHO
 • Vrsta: Rad na određeno vrijeme
 • Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 • Natječaj vrijedi: 19.09.-26.09.2019.
 • Razina obrazovanja: VSS - psiholog;
 • Broj traženih radnika: 1
 • Radno iskustvo: 1 godina
 • Opis posla:. utvrđivanje psihološkog statusa radnika u odnosu na radno mjesto; praćenje psiho-socijalne adaptacije te radne uspješnosti radnika i predlaganje mjere za njihovo poboljšanje; praćenje stjecanja znanja, vještina i navika tijekom različitih oblika osposobljavanja osoba s invaliditetom; sudjelovanje u izradi i provedbi programa prekvalifikacije odnosno dokvalifikacije te profesionalne orijentacije s radnom dijagnostikom za osobe s invaliditetom; obavljanje ostalih poslova po nalogu voditelja odjela odjela.
 • Kontakt: pismena zamolba na adresu Avenija Marina Držića 1, 10 000 Zagreb

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na objavljeni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18), dužan je u prijavi pozvati se na pravo prednosti i priložiti rješenje, nalaz i mišljenje ili drugu odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje ostvarivanje svog prava.

 

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje navedenog prava, dužan je uz prijavu na objavljeni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu temeljem kojeg prema posebnom propisu ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u objavljenom natječaju.

 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz objavljenog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

 

S kandidatima prijavljenim na objavljeni natječaj provest će se testiranje i razgovor radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na kojeg su se prijavili. Ako kandidat ne pristupi testiranju odnosno razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na objavljeni natječaj.

 

Kandidati koji nisu primljeni na radno mjesto iz objavljenog natječaja kao i kandidati koji su u međuvremenu povukli svoju prijavu, svu priloženu dokumentaciju mogu preuzeti u roku od 15 dana od obavijesti o primanju drugog kandidata, odnosno od datuma održavanja testiranja u slučaju da su povukli prijavu na objavljeni natječaj. Nakon navedenog razdoblja, sva priložena dokumentacija bit će uništena, sukladno pravilima Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 82/18). Kandidati koji su poslali svoju prijavu na objavljeni natječaj, smatrat će se da su pristali na objavljene uvjete o pohrani, čuvanju i uništavanju dokumentacije koja sadrži njihove osobne podatke.

 

 
 

JESEN U ČUČERJU: Ustanova URIHO u sklopu manifestacije predstavila dio svojih proizvoda

Ovakve manifestacije su odlična promocija za ustanovu URIHO i sve ono što rade osobe s invaliditetom, što podiže cje ...

saznaj više>>

GROWING UP Ustanova URIHO predstavila raskošan asortiman na Sajmu radosti bez granica za djecu i roditelje

Među mnoštvom proizvoda koje ova Ustanova plasira na tržište, ovoga puta dominirala je školska odjeća i obuća S- ...

saznaj više>>

PARIZ GRAND PRIX Na velikom mitingu u atletici hrvatske boje brani 14 sportaša s invaliditetom

U Pariz idem s velikim očekivanjima, iako dolazim iz punog trenažnog procesa. Ovu godinu sam ostvario niz dobrih rezul ...

saznaj više>>

 
 
 
 

Multimedija

/video
/galerija