Naslovnica >> Vijesti >> Ustanova URIHO traži radnike različitih profila

Ustanova URIHO traži radnike različitih profila

Ustanova URIHO, najveća zaštitna radionica za osobe s invaliditetom u Hrvatskoj, objavila je natječaje za dva radna mjesta

 

Radno mjesto: KARTONAŽER/KA I. GRUPE U PROIZVODNOJ JEDINICI TISAK I KARTONAŽA

Vrsta: Rad na određeno vrijeme.

- Radno vrijeme: puno radno vrijeme.
- Mjesto rada: Sveta Nedjelja, Zagrebačka županija.
- Natječaj vrijedi: od 26. studenog  do 3.prosinca 2018.
- Razina obrazovanja: SSS.
- Broj traženih radnika: 1.
Opis posla: obavljanje pripreme i ulaganja svih vrsta ljepenke i papira na zaklopnoj štanci, rezaćem stroju i krugorezaču; krojenjesvih vrsta kutija po radnom nalogu; obavljanje i drugih poslova iz djelokruga rada i po nalogu poslovođe.
Kontakt: pismena zamolba na adresu Avenija Marina Držića 1, 10 000 Zagreb.
Radno mjesto: KNJIGOVEŠKI/A RADNIK/CA I. GRUPE U PROIZVODNOJ JEDINICI TISAK I KARTONAŽA
Vrsta: Rad na određeno vrijeme.
- Radno vrijeme: puno radno vrijeme.
- Mjesto rada: Sveta Nedjelja, Zagrebačka županija.
- Natječaj vrijedi: od 26. studenog do 3. prosinca 2018.

- Razina obrazovanja: SSS.

- Broj traženih radnika: 1.

Opis posla: uvezivanje knjige sukladno radnom nalogu; obavljanje rada, u zlatotisku, samostalni rad na svim strojevima prema tehnološkom planu, primjenjivanje mjere zaštite na radu i zaštite od požara, obavljanje i drugih poslova iz djelokruga rada i po nalogu poslovođe.
Kontakt: pismena zamolba na adresu Avenija Marina Držića 1, 10 000 Zagreb.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima DUŽAN JE U PRIJAVI NA OBJAVLJENI NATJEČAJ POZVATI SE NA TO PRAVO i ima prednost pri zapošljavanju u odnosu na ostale
kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji
ispunjava uvjete za ostvarivanje navedenog prava, dužan je uz prijavu na objavljeni natječaj PRILOŽITI SVE DOKAZE O ISPUNJAVANJU UVJETA IZ NATJEČAJA, KAO I RJEŠENJE, ODNOSNO POTVRDU O PRIZNATOM STATUSU
temeljem kojeg prema posebnom propisu ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103.navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske (branitelji.gov.hr).
UREDNOM PRIJAVOM SMATRA SE PRIJAVA KOJA SADRŽI SVE PODATKE I PRILOGE NAVEDENE U OBJAVLJENOM NATJEČAJU.
OSOBA KOJA NIJE PODNIJELA PRAVODOBNU I UREDNU PRIJAVU ILI NE ISPUNJAVA FORMALNE UVJETE IZ OBJAVLJENOG NATJEČAJA, NE SMATRA SE KANDIDATOM PRIJAVLJENIM NA NATJEČAJ.
S kandidatima prijavljenim na objavljeni natječaj provest će se testiranje i razgovor radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na kojeg su se prijavili. Ako kandidat ne pristupi testiranju odnosno razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na objavljeni natječaj.
Kandidati koji nisu primljeni na radno mjesto iz objavljenog natječaja kao i kandidati koji su u međuvremenu povukli svoju prijavu, svu priloženu dokumentaciju mogu preuzeti u roku od 15 dana od obavijesti o primanju drugog kandidata, odnosno od datuma održavanja testiranja u slučaju da su povukli prijavu na objavljeni natječaj. Nakon navedenog razdoblja, sva priložena dokumentacija bit će uništena, sukladno pravilima Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 82/18). Kandidati koji su poslali svoju prijavu na objavljeni natječaj, smatrat će se da su pristali na objavljene uvjete o pohrani, čuvanju i uništavanju dokumentacije koja sadrži njihove osobne podatke.
Marko Jurić

 
 

JESEN U ČUČERJU: Ustanova URIHO u sklopu manifestacije predstavila dio svojih proizvoda

Ovakve manifestacije su odlična promocija za ustanovu URIHO i sve ono što rade osobe s invaliditetom, što podiže cje ...

saznaj više>>

GROWING UP Ustanova URIHO predstavila raskošan asortiman na Sajmu radosti bez granica za djecu i roditelje

Među mnoštvom proizvoda koje ova Ustanova plasira na tržište, ovoga puta dominirala je školska odjeća i obuća S- ...

saznaj više>>

PARIZ GRAND PRIX Na velikom mitingu u atletici hrvatske boje brani 14 sportaša s invaliditetom

U Pariz idem s velikim očekivanjima, iako dolazim iz punog trenažnog procesa. Ovu godinu sam ostvario niz dobrih rezul ...

saznaj više>>

 
 
 
 

Multimedija

/video
/galerija