Naslovnica >> O nama >> Otvorena radna mjesta

Otvorena radna mjesta

 
 • Radno mjesto: Referent/ica prodaje u Službi komercijale ustanove URIHO
 • Vrsta: Rad na određeno vrijeme, povećan opseg posla
 • Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 • Natječaj vrijedi: 06.-12.12.2018.
 • Razina obrazovanja: IV.-VII. stupanj stručne spreme – trgovački smjer
 • Radno iskustvo: 2 godine
 • Broj traženih radnika: 1
 • Vozački ispit: B kategorija
 • Poznavanje stranih jezika: njemački i španjolski
 • Informatička znanja: potrebno poznavanje osnova informatike (Excel, Word, Powerpoint)
 • Opis posla: prodaja proizvoda i usluga Ustanove na temelju plana i utvrđenih uvjeta prodaje; koordinacija međusobnih aktivnosti u suradnji sa samostalnim referentom prodaje; unošenje svih neophodnih podataka za stvaranje prodajne dokumentacije neophodne za točno i ažurno praćenje izvršenja prodaje; praćenje realizacije i stanja nenaplaćenih potraživanja te urgiranje naplate od kupaca; rješavanje reklamacije proizvoda od strane kupaca; obavljanje i drugih poslova po nalogu voditelja prodaje
 • Kontakt: pismena zamolba na adresu Avenija Marina Držića 1, 10 000 Zagreb

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na objavljeni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje navedenog prava, dužan je uz prijavu na objavljeni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu temeljem kojeg prema posebnom propisu ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u objavljenom natječaju.

 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz objavljenog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

 

S kandidatima prijavljenim na objavljeni natječaj provest će se testiranje i razgovor radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na kojeg su se prijavili. Ako kandidat ne pristupi testiranju odnosno razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na objavljeni natječaj.

 

Kandidati koji nisu primljeni na radno mjesto iz objavljenog natječaja kao i kandidati koji su u međuvremenu povukli svoju prijavu, svu priloženu dokumentaciju mogu preuzeti u roku od 15 dana od obavijesti o primanju drugog kandidata, odnosno od datuma održavanja testiranja u slučaju da su povukli prijavu na objavljeni natječaj. Nakon navedenog razdoblja, sva priložena dokumentacija bit će uništena, sukladno pravilima Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 82/18). Kandidati koji su poslali svoju prijavu na objavljeni natječaj, smatrat će se da su pristali na objavljene uvjete o pohrani, čuvanju i uništavanju dokumentacije koja sadrži njihove osobne podatke.

 

 

 

 

 
 

DAN USTANOVE URIHO Veličanstvena proslava 72. rođendana u Lisinskom uz brojne ugledne goste

"Želim vam iskazati poštovanje i ljubav, Urihovcima čestitam rođendan! Vi ste dio nas i moramo vam dati veliku ...

saznaj više>>

LJUBICA LUKAČIĆ Trostruko su više diskriminirane žene s invaliditetom

"Hrvatska ima dobar zakonodavni okvir po tom pitanju, no i unatoč tome u zadnjih pet godina ubijena je 91 žena. T ...

saznaj više>>

Ustanova URIHO traži radnike različitih profila

Ustanova URIHO, najveća zaštitna radionica za osobe s invaliditetom u Hrvatskoj, objavila je natječaje za dva radna m ...

saznaj više>>

 
 
 
 

Multimedija

/video
/galerija