Tijela ustanove

UPRAVNO VIJEĆE USTANOVE URIHO

1. Mirka Jozić mag.oec. – predsjednica
2. Mirjana Juriša prof. defektolog – članica
3. Katarina Radat, dipl.soc.radnik – članica
4. Lidija Pintek – članica
5. Mirjana Jurčec – predstavnica radnika URIHO-a – članica

POSLOVODSTVO USTANOVE URIHO

1. Josip Držaić, prof. – ravnatelj ustanove URIHO
2. Ljubica Lukačić, dipl.uir. – pomoćnica ravnatelja
3. Goran Folnegović, dipl.oec. – pomoćnik ravnatelja i rukovoditelj PJ Konfekcija
4. Dubravko Ivanković,dipl.oec.- rukovoditelj Službe komercijale
5. Petra Ptičar, dipl.oec.- rukovoditeljica Službe financija i računovodstva
6. Margareta Farkaš, mag.iur. – rukovoditeljica Službe za pravne, kadrovske i opće poslove
7. Ivana Matoš Buršić, prof. psih. – rukovoditeljica Službe za rehabilitaciju
8. Zoran Mihajlović - v.d. rukovoditelj PJ Tisak i kartonaža
9. Hrvoje Golub, dipl.ing.prometa – rukovoditelj PJ Kožna galanterija i obuća
10. Ljubo Bakula – v.d. rukovoditelj PJ Obrada metala i keramike
11. Željka Pavković, ing.teh.obuće – rukovoditeljica PJ Ortopedija

DOKUMENTI

Poslovnik o radu upravnog vijeća

  • POSLOVNIK-O-RADU-UPRAVNOG-VIJEĆA.pdf Preuzmi

Sjednice upravnog vijeća 2021.

  • 29.--SJEDNICA-UPRAVNOG-VIJEĆA--15.07.2021..pdf Preuzmi
  • 28.-SJEDNICA-UPRAVNOG-VIJEĆA-06.07.2021..pdf Preuzmi
  • 27.-SJEDNICA-UPRAVNOG-VIJEĆA-21.05.2021..pdf Preuzmi
  • 26.SJEDNICA-UPRAVNOG-VIJEĆA---30.03.2021..pdf Preuzmi
  • 25.SJEDNICA-UPRAVNOG-VIJEĆA---16.02.2021..pdf Preuzmi
  • 24.-SJEDNICA-UPRAVNOG-VIJEĆA---25.01.2021..pdf Preuzmi

Sjednice upravnog vijeća 2020.

Sjednice upravnog vijeća 2019.