Politika privatnosti

Svrha ove Politike privatnosti je pružiti sve relevantne informacije o tome koje osobne podatke i na koji način prikupljamo, na koji način ih koristimo i čuvamo te s kime ih smijemo dijeliti, vezano za korištenje mrežne stranice URIHO ZAGREB.

Korištenjem mrežne stranice URIHO ZAGREB (dalje u tekstu: URIHO) smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovom Politikom privatnosti te da je u potpunosti razumiju i prihvaćaju.

Pristupanjem i korištenjem mrežne stranice URIHO-a www.uriho.hr (dalje: mrežna stranica) potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i da prihvaćate odredbe ove Politike privatnosti te slobodno i izričito dajete privolu za obradu osobnih podataka u svrhe koje su u njoj određene. 

PODACI O VODITELJU OBRADE

URIHO ZAGREB, Avenija Marina Držića 1, 10000 Zagreb, Hrvatska, telefon: +385 1 6184 200, e-mail: uriho@uriho.hr

PODACI O SLUŽBENIKU ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA 

e-mail: sluzbenik.zop@uriho.hr

telefon: +385 1 6430 017

Adresa: URIHO ZAGREB, Avenija Marina Držića 1, 10 000 Zagreb

KOJE OSOBNE PODATKE PRIKUPLJAMO I KAKO

URIHO u obavljanju djelatnosti radi koje je osnovan prikuplja, obrađuje i koristi osobne podatke o korisnicima mrežne stranice dobivene tijekom njezinog korištenja.

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke koje nam pošaljete na našu e-mail adresu. Svi podaci koje nam pošaljete putem e-maila bit će obrađivani i pohranjeni kako bismo Vas mogli kontaktirati i odgovoriti na Vaš upit. Kontaktirajući nas izravno putem elektroničke pošte jamčite da su informacije koje ste priložili točne te da ste u cijelosti suglasni s odredbama Politike privatnosti i u njima navedenim uvjetima.

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke osoba koje su pristupile mrežnoj stranici. Za prikupljanje podataka putem mrežne stranice koristi se kontakt forma i Google analitika. Nakon popunjavanja kontakt forme, podaci se dostavljaju na mail adresu URIHO-a. U trenutku dostavljanja Vaših osobnih podataka, Vi pristajete na kontakt s nama te nam time dajete za pravo uključiti Vas u našu bazu podataka kako bi ostvarili traženi kontakt. To smatramo Vašim izričitim pristankom i privolom na kontakt.

PRAVNI TEMELJ I SVRHA PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA

Osobne podatke obrađujemo na temelju Vaše privole u svrhu analize korištenja mrežne stranice, rješavanje problema u procesu njezine upotrebe, poboljšanje rada mrežne stranice, boljeg funkcioniranja svih značajki internetskih stranica i omogućavanja boljeg korisničkog iskustva, te isti neće biti prikupljani u opsegu većem od potrebe postizanja navedene svrhe.

Osobne podatke koje nam pošaljete izravno putem e-maila prikupljamo i obrađujemo u svrhu odgovaranja na Vaš upit u izvršavanju djelatnosti radi koje je URIHO osnovan.

URIHO neće nijedan dobiveni podatak upotrijebiti u druge svrhe, osim za onu za koju je bio prikupljen i koji je naveden u ovoj Politici privatnosti ili drugim dokumentima koje budete dobili i prihvatili.

TKO IMA PRISTUP VAŠIM PODACIMA

Pristup Vašim podacima mogu imati ovlašteni djelatnici URIHO-a ako je to nužno radi ispunjenja svrhe u koju su podaci prikupljeni.

URIHO neće prenositi prikupljene podatke trećoj strani bez pristanka korisnika, osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom ili po zahtjevu državnog tijela utemeljenog na zakonu.

Osobne podatke možemo podijeliti s ovlaštenim trećim pružateljem usluga koji provode neke aktivnosti u naše ime, kao što su osiguravanje rezultata pretrage i veze, upravljanje mrežnom stranicom, rješavanje problema i pružanje korisničkih usluga.

VREMENSKO RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke obrađujemo dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, Vaše osobne podatke više ne koristimo, te isti ostaju u našem sustavu pohrane i čuvamo ih koliko nas obvezuju zakonski propisi o čuvanju arhivskog gradiva.

SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA

Podaci pohranjeni na našim serverima i u našim bazama podataka zaštićeni su te im mogu pristupiti samo ovlaštene osobe. Implementirali smo tehničke i organizacijske mjere kako bismo spriječili gubitak vaših podataka, neovlaštenu izmjenu, krađu ili pristup neovlaštene treće strane.

URIHO provodi izobrazbu svojih djelatnika o potrebi kontinuirane zaštite privatnosti te je istima dopušten pristup Vašim osobnim podacima isključivo u poslovne svrhe, radi obavljanja radnih zadataka te su svi djelatnici upoznati s tim da Vaše osobne podatke ne smiju neovlašteno koristiti.

KORIŠTENJE KOLAČIĆA (COOKIES)

Na mrežnoj stranici koriste se tzv. kolačići (cookies) – tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj (server), putem kojeg davatelj usluge pristupa Internetu (ISP) prikazuje mrežnu stranicu.

Kolačići nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje kolačić na poslužitelj internetske stranice prilikom povratka korisnika na njega. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama.

Više o kolačićima možete pronaći na ovoj poveznici: https://www.uriho.hr/koristenje-kolacica

Korištenjem internetskih stranica www.uriho.hr smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati i suglasni s uvjetima korištenja, uključujući odredbe o zaštiti osobnih podataka i mogućnostima u vezi s kolačićima.

VAŠA PRAVA U VEZI OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Vezano uz obradu Vaših osobnih podataka imate pravo na informacije o obradi Vaših osobnih podataka (pravo na pristup), pravo na povlačenje svoje privole u bilo koje vrijeme, pravo na ispravak ili dopunu Vaših osobnih podataka kako bi uvijek bili točni, pravo na brisanje Vaših osobnih podataka kada više nisu potrebni za gore navedene svrhe, pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka, pravo na prijenos Vaših osobnih podataka u strukturiranom obliku te pravo na podnošenje prigovora vezano uz obradu Vaših osobnih podataka nadležnom nadzornom tijelu: Agencija za zaštitu osobnih podataka, tel. 01/4609-000, e-mail: azop@azop.hr.

Na pisani zahtjev, u zakonskom roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva obavijestit ćemo Vas jesmo li i koje smo Vaše osobne podatke prikupili tijekom Vaših posjeta našoj internetskoj stranici. Molimo Vas da zahtjev uputite na adresu URIHO ZAGREB, Avenija Marina Držića 1, 10000 Zagreb ili putem adrese elektronske pošte sluzbenik.zop@uriho.hr. Pristanak na korištenje Vaših osobnih podataka, u cijelosti ili dijelu, možete ukloniti u bilo kojem trenutku. Po primitku zahtjeva za uklanjanje pristanka, vaši podaci će biti izbrisani.

PROMJENA I DOPUNA POLITIKE PRIVATNOSTI

URIHO je ovlašten mijenjati tekst ove Politike privatnosti u bilo koje vrijeme objavljivanjem izmijenjenog i/ili dopunjenog teksta Politike privatnosti na našoj Internet stranici u skladu s načelom transparentnosti.