Induktivna petlja

Osnovna namjena sustava INDUKTIVNE PETLJE je davanje mogućnosti osobama koje nose slušne aparate da čuju zvukove oko sebe BEZ SMETNJI. Razvijene zemlje poznaju sustav induktivne petlje više decenija, no intenzivna primjena odvija se unazad nekoliko godina, poglavito zahvaljujući snažnom napretku tehnologije na ovom području. Obzirom na činjenicu da je kvaliteta induktivne petlje znatno porasla, znatno je porastao i interes korisnika – nagluhih osoba, jer kvalitetni sustav INDUKTIVNE PETLJE omogućio im je ravnopravno sudjelovanje u komunikaciji na javnim mjestima na kojima je taj sustav ugrađen.

Osim razvoja tehnologije, intenzivnijoj primjeni sustava induktivne petlje doprinio je porast svijesti i senzibiliteta osoba bez invaliditeta, te spremnost tako osviještenog društva na intenzivnija financijska ulaganja.

Dva su osnovna sustava induktivnih petlji: prvi se odnosi na mjesta gdje je korisnik „izvan“ induktivne petlje, ali u dosegu njezina magnetskog polja (šalteri, pultovi, tezge, i sl.); dok se drugi odnosi na mjesta gdje se korisnik nalazi „unutar“ induktivne petlje, koja obuhvaća cijelu prostoriju (veliki i mali zatvoreni prostori, kao npr. sale za sastanke, prodavaonice – samoposluge,crkve, i sl.)

Princip rada induktivne petlje

Funkcioniranje sustava induktivne petlje bazira se na posebnom načinu prijema zvučnog signala(glasa sugovornika) do osobe sa slušnim aparatom. Važno je da osoba sa slušnim aparatom primi zvučni signal putem magnetskog polja koje stvara induktivna petlja, a ne klasičnim putem molekula zraka, budući da medij zračnih molekula prenosi nagluhim osobama smetnje koje onemogućavaju pravilnu čujnost.

OSOBE ZA KONTAKT:

  • Ljubo Bakula, dipl. ing. elektrotehnike
  • : 01/6430 116 i 091/8932 563            
  • Predrag Marunić, komercijalist
  • Tel : 01/6430 113 i 091/4424 662                                                                 
  • E-mail: uriho-GAM@uriho.hr  


Cld1 Counter Graphic

Katalog